Skip to content

DigLit Adatvédelmi Tájékoztató

a. Adatvédelmi nyilatkozat változat

2022. december 21. Második változat

b. DigLit Projekt résztvevők

 Partner egyetemek  Partner iskolák
Karl-Franzens-Universität Graz / University of Graz https://www.uni-graz.at   Priv. Gymnasium und Oberstufenrealgymnasium des Schulvereins der Ursulinen Graz https://www.ursulinen.at
Pécsi Tudományegyetem / University of Pécs https://international.pte.hu Liceo Scientifico Tron https://www.tronzanella.edu.it
Universita Ca’ Foscari Venezia / University of Venice https://www.unive.it Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda http://babits.pte.hu

További információ a DigLit Projekt partnerekről: https://diglit.eu/partners

c. Jogi felelősség

A University of Graz és a DigLit Projektben résztvevő Partneregyetemek (Pécsi Tudományegyetem és Ca’ Foscari Egyetem), mint közös adatkezelők, elkötelezettek az adatok megfelelő védelmére és személyes adataitokat bizalmasan és a törvényi előírásoknak megfelelően kezelik.

A projektben résztvevő egyetemek országaiban az iskolák a projekt keretén belül kezelnek adatot. Az egyetemi partnerek számára lehetővé teszik, hogy hozzáférjenek az adatokhoz (pl. Moodle platformon) és megengedik, hogy a hallgatók tanítsanak.  

Ezen adatkezelési nyilatkozat célja, hogy a tanulókat és gondviselőiket az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 12. és 13. cikk előírásainak megfelelően tájékoztassa a Grazi Egyetem és a DigLit Projektben résztvevő egyetemek által kezelt személyes adataikkal kapcsolatosa jogaikról.

d. Adatkezelés

Az adatkezelés célja, jogalapja

 • A digitális narratívák, vagy azok részeinek használata kutatási célból (bemutatásuk szemináriumokon a projekten kívüli személyeknek, szakmai műhelyek, konferenciák, előadások alkalmával és hasonló, offline oktatási környezetben, valamint publikációkban), az e célra biztosított szerzői jogi engedély alapján (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b pont szerint, illetve amennyiben az adatkezelés tagállamban érvényes törvény alapján történik akkor a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e pont szerint, pl. Olaszországban a 196/2003 törvény 2. cikk módosítás szerint.
 • A digitális narratívák közzététele a DigLit Projekt Partnerek honlapjain és a “UniTUBE” video portálon, az e célra biztosított szerzői jogi engedély alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont [9. cikk (2) a pont, amennyiben alkalmazható] illetve amennyiben az adatkezelés tagállamban érvényes törvény alapján történik akkor a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e pont szerint, pl. Olaszországban a 196/2003 törvény 2. cikk módosítás szerint).
 • Fényképek közzététele dokumentációs és PR-kapcsolatok céljából, a Projektben résztvevő intézmények honlapjain, offline és online publikációkban, valamint a Narrative Didatics kutatócsoport honlapján, az erre adott beleegyezés alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a pontja alapján) illetve amennyiben az adatkezelés tagállamban érvényes törvény alapján történik akkor a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e pont szerint, pl. Olaszországban a 196/2003 törvény 2. cikk módosítás szerint).
 • A digitális narratívák (hosszútávú) tárolása a Grazi Egyetem szerverein, a jogszerű vagy közérdekből történő jó tudományos gyakorlat biztosítása végett (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f pont alapján) illetve amennyiben az adatkezelés tagállamban érvényes törvény alapján történik akkor a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e pont szerint, pl. Olaszországban a 196/2003 törvény 2. cikk módosítás szerint).
 • A beleegyezési nyilatkozatok tárolása a Grazi Egyetem szerverein a hozzájárulás megadásának jogos érdekből történő bizonyítása céljából (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont alapján, illetve amennyiben az adatkezelés tagállamban érvényes törvény alapján történik akkor az GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e pont szerint, pl. Olaszországban a 196/2003 törvény 2. cikk módosítás szerint) a jogi kötelezettségek ellenőrizhető teljesítése vagy jogi igények esetleges védelme érdekében

Kezelt adatok köre, amelyek közzétételre kerülnek:

 • Digitális narratívákban szerepelnek tartalmi adatok, audio és video elemek, mint például: hang, zene, hangeffektusok, képek és videofelvételek.  
 • Név. A név közzététele megtagadható, közzétételéről a digitális narratíva felhasználásához való hozzájáruló nyilatkozatban (E1) kell döntést hozni.
 • Személyes adatok (pl. személyes képmás) a készített fényképfelvételek alapján.

Érintett adattípusok, amelyek nem kerülnek közzétételre:  

 • A beleegyező nyilatkozat tartalmaz aláírást, email címet, telefonszámot, és/vagy lakcímet (amennyiben megadják). Ezeket az adatokat semmilyen körülmények között nem teszik közzé a Projekt résztvevői, és kizárólag a beleegyezés bizonyítékaként kerülnek megőrzésre.

e. Érintett személyek csoportja

Mindazok a személyek, akik digitális narratívákat hoznak létre. Elsősorban iskolai tanulók, egyetemi hallgatók és workshop résztvevők.

f. Az adatok tárolásának időtartama

A Veletek kapcsolatos adatokat, amelyeket a beleegyezési nyilatkozatok alapján dolgozunk fel, a hozzájárulásotok visszavonásáig tároljuk. Ezen túlmenően csak a feltétlenül szükséges személyes adatokat tároljuk a hozzájárulásotok vagy a hozzájárulás visszavonásának bizonyítása céljából a visszavonás időpontjától számított 3 évig.

Szerződés esetében (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b pont vagy GDPR 6. cikk (1) bekezdés e pont alapján): személyes adataitokat addig kezeljük, amíg erre a szerződés teljesítése végett szükség van. Ezen túlmenően csak akkor tároljuk az adataitokat, ha erre törvényes megőrzési idő áll fenn vagy ha a lehetséges jogi igények elévülnek.

Jogos vagy közérdek esetén (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) vagy e) pont: személyes adataitokat addig kezeljük míg erre jogos vagy közérdek áll fenn vagy ameddig erre indokolt kifogás merül fel.  Ezen túlmenően csak akkor tároljuk az adataitokat, ha erre törvényes megőrzési idő áll fenn vagy ha a lehetséges jogi igények elévülnek.

g. Adataitok továbbítása

Személyes adataitokat a projekten belül dolgozzuk fel, és így továbbítjuk a DigLit projekt valamennyi partnere számára. A projektpartnerek Ausztriában, Olaszországban vagy Magyarországon találhatók.

h. Jogaitok

Személyes adataitok feldolgozásával kapcsolatban az alábbi jogok illetnek meg:

 • Az érintett személyes adatokhoz való hozzáférés joga (GDPR 15. cikk),
 • Helyesbítéshez (DS-GVO 16. cikk) vagy törléshez (GDPR 17. cikk) vagy az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk),
 • az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk),
 • tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)
 • a hozzájárulás visszavonásához való jog (GDPR 7. cikk (3) bekezdés), amely nem érinti a visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűségét,

Ezen felül:

 • panasz benyújtásának joga (GDPR 77. cikk)

Általában véve az adatkezelésben érintettként gyakorolhatjátok az egyes adatkezelőkkel szembeni jogaitokat, de résztvevőként első kapcsolattartási pont az a DigLit egyetemi partner, amelynek országában az adatgyűjtés történik (=az állítólagos jogsértés helye).

Ausztriára vonatkozóan:

Érintettként, jogaitok gyakorlása végett forduljatok a Grazi Egyetemhez az alábbi email címen:

Az Osztrák Adatvédelmi Hatóság a nemzeti adatvédelmi felügyeleti hatóság az Osztrák Köztársaságban. Az alábbi elérhetőségeken veheti fel a kapcsolatot az Osztrák Adatvédelmi Hatósággal:

Barichgasse 40-42, 1030 Vienna
Telefon: +43 1 52 152-0
Email:

Magyarországra vonatkozóan:

Érintettként, jogaitok gyakorlása végett forduljatok a Pécsi Tudományegyetemhez az alábbi email címen:

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az adatvédelmi nemzeti felügyeleti szerv Magyarországon:

Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055
Telefon: +36 1 391 1400
+36 30 549 6838
+36 30 683 5969
Email:

Olaszországra vonatkozóan:

Érintettként, jogaitok gyakorlása végett forduljatok a Ca’ Foscari adatvédelmi tisztviselőjéhez a következő címen: Az Olasz Adatvédelmi Hatóság az adatvédelem nemzeti felügyeleti hatósága Olaszországban. Az Olasz Adatvédelmi Hatósághoz a következő címen fordulhattok:

Piazza Venezia 11, 00187 – Róma (Olaszország)
Telefon: +39 06.696771
Email:

i. Elérhetőségeink

A DigLit Projektben közös adatkezelőként résztvevő intézmények:

University of Graz

Center for Inter-American Studies
Elisabethstrasse 59/II
8010 Graz
AUSTRIA
https://www.uni-graz.at/
Mail:   

A DigLit projekt-tel kapcsolatos kérdésekben erre az email címre írjatok:

Általános adatvédelmi kérdéseiteket küldjétek a következő címre:

A Grazi Egyetem adatvédelmi biztosa elérhető:

A projektre vonatkozó kérdéseitekkel forduljatok közvetlenül tanárotokhoz, aki továbbítja a kérdéseket, amennyiben szükséges. A tanár Victoria Bergner,

Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudomány Kar, Anglisztika Intézet
7624 Pécs Ifjúság u. 6.
Magyarország
https://pte.hu/hu
Mail:

A DigLit projekt adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseket az alábbi email címre küldhetitek:

Általános adatvédelmi kérdéseiteket küldhetitek a következő címre:

A PTE adatvédelmi biztos a következő email címen érhető el:  

A projektre vonatkozó kérdéseitekkel forduljatok közvetlenül tanárotokhoz, aki továbbítja a kérdéseket, amennyiben szükséges.

Szeverics László

Ca’Foscari University Venice / Universita Ca’ Foscari Venezia                                                        

Universitá Ca’Foscari Venezia
Dorsoduro 3246
30123 Venezia
Italy
https://www.unive.it
Mail:

A DigLit projekt adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseket az alábbi email címre küldhetitek:

Általános adatvédelmi kérdésekben írhattok a következő címre:

A Ca’ Foscari egyetem adatvédelmi biztos a következő email címen érhető el:

Az iskola adatvédelmi biztosa megkérte a projekt résztvevőit, hogy az ott tanító tanárok elérhetőségét ne tegyék közzé.

Az iskola adatvédelmi biztosa nem járul hozzá, hogy a tanárok elérhetősége közlésre kerüljön.